Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako prawnik tj. m.in.:
• Współpracy z beneficjentami programu w celu wsparcia prawnego. Miejsce pracy: Punkt informacyjno-konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie),
• Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Harmonogram realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: styczeń 2019r – listopad 2020. (23 miesiące)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 92 godziny zegarowe; średnio miesięcznie 4 h).

Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Część opisowa

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
– posiadają dyplom ukończenia studiów prawniczych

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax: 224431442, NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Dołącz do nas!