Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika socjalnego który zajmie się m.in. ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analizowanie stopnia ich zaspokajania w przypadku poszczególnych beneficjentów projektu (osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną) i ich rodzin; udzielanie informacji uczestnikom Projektu i ich rodzinom – kwalifikującym się do pomocy społecznej – odnośnie możliwości i sposobów uzyskania świadczeń różnych form pomocy społecznej (np. zasiłki, orzeczenia o niepełnosprawności); pomoc beneficjentom w zakresie przygotowywania stosownych wniosków, uzupełniania dokumentacji niezbędnej do starania się o uzyskanie danego świadczenia dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie) dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Harmonogram realizacji zamówienia
Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: styczeń 2019r – listopad 2020.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 92 h zegarowe wsparcia tj. średnio 4 godzin miesięcznie.
Załączniki:
Załącznik 2
Załącznik 1
Część opisowa

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax: 224431442, NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Dołącz do nas!