Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami PARTNERZY prowadzony przez Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystenta – doradcy osoby niepełnosprawnej

1. Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy socjalnej, asystenckiej i doradczej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: praca socjalna, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu.
 • Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań – śr. 8 godzin dziennie pomiędzy 8 a 18 zgodnie z ustalanym grafikiem).
 • Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawnych dot. osób z niepełnosprawnością.

3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Indywidualne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w realizacji różnych zadań i ról życiowych.
 • Indywidualne doradztwo i poradnictwo wobec osób z niepełnosprawnościami.
 • Asystowanie osobom z niepełnosprawnością w wizytach lekarskich, załatwianiu spraw urzędowych i formalnych, ze szczególnym uwzględnieniem socjalnych i bytowych.
 • Wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej (również na terenie domu rodzinnego, czy miejsca pracy).
 • Zapoznawanie osób z niepełnosprawnością z przysługującymi jej prawami i obowiązkami oraz pomaga w ich realizacji. Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska.
 • Współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej Ośrodka).
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

4. Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

5. Oferujemy pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych. Ciekawą pracę w zaangażowanym zespole.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do Ośrodka PARTNERZY Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na e-mail: i.zabielska@otwartedrzwi.pl do dnia 26.01.2018 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV_asystent_nazwisko”.


Dołącz do nas!