Publikacja “Pułapka” była częścią programu profilaktyki alkoholowej adresowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciele pracujący z młodzieżą niepełnosprawną intelektulanie otrzymali poradnik poświęcony problemowi alkoholowemu wśród uczniów. Książkę można także wykorzystywać jako gotowy program zajęć lekcyjnych. Jej wartością dodatkową jest osadzenie tematyki profilaktyki alkoholowej w ramach aktualnej wiedzy psychologicznej. Ilustracje, testy, ankiety stanowią tutaj materiały dydaktyczne możliwe do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.


Pułapka. Poradnik profilaktyczny dla nauczycieli zajmujących się edukacją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Autorki: Iwona Wojtczak-Grzesińska, Aleksandra Malinowska

Wydawca:
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 2003

Poradnik powstał przy udziale środków finansowych Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy.

Dołącz do nas!