Publikacja powstała jako efekt pracy grupy eksperckiej ds. streetworkingu w ramach projektu “Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Prawdopodobnie jest to najlepszy podręcznik pracy streetworkera wydany w Polsce. Szerokość ujęcia, kompleksowość przedstawianych zagadnień poświadczona ekspercką znajomością tematyki bezdomności i jej przezwyciężania sprawiają, że jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce pracować z osobami bezdomnymi w miejscach ich przebywania.


Podręcznik Streetworkera Bezdomności

Redakcja: Maciej Dębski, Anna Michalska

Wydawca:
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Gdańsk 2012

Prawa autorskie: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2012

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest partnerem projektu i współtwórcą publikacji

Książka jest dostępna w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Targowej 82, Warszawa

Dołącz do nas!