porozumienie

W piątek 6 marca br. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej uczestniczyliśmy w spotkaniu członków Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie, podczas którego omówiono plany działań, które Porozumienie zamierza zrealizować w 2015r. 17.03.2015

Wśród planów jest między innymi utworzenie biura projektu oraz portalu internetowego z aktualnościami dotyczącymi możliwych form wsparcia. Porozumienie zakłada także rozwój działań samopomocowych osób po kryzysie psychicznym w formie konsultacji telefonicznych grupy TROP, stworzenie poradnika dla osób po kryzysie psychicznym (poradnik będzie ogólnodostępny na stronie internetowej Porozumienia) oraz działania antystygmatyzacyjne. Na 2015r. planowana jest także organizacja dwóch konferencji – pierwsza – „Możliwości i ograniczenia ośrodków wsparcia dla osób chorujących psychicznie” (konferencja będzie podzielona na sesję plenarną oraz pięć paneli dyskusyjnych, dotyczących praktycznych trudności związanych z pracą indywidualną z klientem, społecznością terapeutyczną, prowadzeniem różnych treningów, problemami w zespole, współpracą ze społecznością lokalną) oraz druga – „Umacnianie i zdrowienie – nowe perspektywy”. Podczas konferencji ustalono cykliczne spotkania grupy interdyscyplinarnej, celem wymiany informacji, doświadczeń w interwale czasowym raz na dwa miesiące. Więcej informacji na stronie internetowej www.czasnaporozumienie.pl.

Dołącz do nas!