Porady

Efektywne szukanie pracy nie jest wbrew pozorom sprawą prostą. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpocząć wyprawę w świat zatrudnienia i profesjonalnie się do niej przygotować.

Aby poszukiwanie pracy było skuteczne, należy przyjąć trzy założenia:

1. Poświęcić na to dużo czasu. Jeżeli nie posiadamy zatrudnienia, warto na ten cel przeznaczyć 8 godzin dziennie. Natomiast jeśli już pracujemy, a chcemy zmienić pracę, dobrze jest ustalić limit czasu, jaki na to przeznaczymy – będzie to dla nas dodatkową motywacją.
2. Działać systematycznie i konsekwentnie.
3. Wykorzystać wszystkie dostępne sposoby i metody, które przyczynią się do osiągnięcia celu.

Proces poszukiwania pracy można podzielić na kilka etapów:

1. Autoanaliza.

Na początku warto dokładnie poznać swoje preferencje odnośnie wykonywanych zadań. Można opisać swoje mocne strony i stanowisko, na którym chcemy pracować. Takie działanie pozwoli wyodrębnić ogłoszenia, które będą dopasowane do naszych kompetencji. Przed rozpoczęciem podróży w świat pracy warto precyzyjnie określić, dokąd się zmierza, czyli poznać swoje preferencje odnośnie wykonywanych zadań. Jeśli dokładnie opiszesz swoje mocne strony i wymarzone stanowisko, łatwiej będzie Ci poruszać się w gąszczu ogłoszeń.
Warto zastanowić się co jest dla nas ważne w życiu i pracy, czym się interesujemy, jakie mamy umiejętności. Należy również skupić się na preferencjach dotyczących pracy np.: typ wykonywanych zadań, środowisko pracy, wyzwania.

2. Przegląd rynku pracy i techniki efektywnego szukania pracy.

Istnieją różne formy szukania pracy. Jeśli zależy nam na znalezieniu pracy najbardziej odpowiadającej naszym kwalifikacjom i potrzebom warto stosować wszystkie z nich:

– poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu. Internet jest podstawowym narzędziem do poszukiwania pracy jak również jest miejscem zatrudnienia (telepraca).
– poszukiwanie pracy za pomocą prasy.
– poszukiwanie pracy przy pomocy różnego typu instytucji i firm:

Agencje pracy tymczasowej
Szukają na zlecenie firm pracowników na określony czas. Oferty pracy często dotyczą pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np.: z zakresu prowadzenia biura lub księgowości. Z pomocy takiej agencji najlepiej korzystać tylko wtedy, jeżeli nie ma innych możliwości pracy. Może się to przyczynić się do zdobycia cennego doświadczenia, a z czasem zamienić się w stałe zatrudnienie.

Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy
W takich instytucjach najczęściej znajdują się oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Agencje pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. Agencje posiadają komputerowe bazy danych, w których można się zarejestrować. Umieszczając w takiej bazie swoje dane, nie mamy zagwarantowanego natychmiastowego zatrudnienia, jednak może przyczynić się to do szybszego znalezienia pracy. Zanim zdecydujemy się skorzystać z usług agencji powinno się zrobić wstępne rozeznanie, co do zakresu i jakości usług.

Biura Karier
Znajdują się one przy wyższych uczelniach i udzielają rad przede wszystkim studentom i absolwentom. Biura pomagają im przejść z etapu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Zajmują się prowadzeniem doradztwa zawodowego, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.

Lokalne organizacje społeczne (kluby, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe)

Giełdy pracy
Odbywają się w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.

Targi pracy
Spotkania większej ilość pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwają najczęściej 1-2 dni. Na stoiskach zorganizowanych przez pracodawców są przedstawiane różne miejsca pracy. Na targach i giełdach pracy można się zorientować jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie stawiają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji. Dużą ilość spotkań organizuje się dla studentów i młodych absolwentów, ale na targi może przyjść każdy.

Urzędy Pracy (powiatowe, miejskie i wojewódzkie)
W takiej instytucji możemy się zapoznać z ofertami z najbliższej okolicy zamieszczonymi przez pośredników lub bezpośrednio przez pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które umożliwiają zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy. Można również skorzystać z pomocy doradcy zawodowego.

Instytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia (tzw. sklepy z pracą, biura i kluby pracy itp.)
Najczęściej pomagają określonym grupom społecznym, np. młodzieży, posiadają oferty zatrudnienia, prowadzą poradnictwo zawodowe, kursy i szkolenia umożliwiające dostosowanie swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Kontakty prywatne
Jest to bardzo skuteczny sposób szukania pracy. Spora część pracodawców nie zgłasza wolnych etatów do pracy i urzędów pracy. Znajomy może podać Tobie ważne informacje o charakterze danej pracy. Gdy już zna się specyfikę pracy to łatwiej jest się przygotować do rozmowy z pracodawcą. Warto również powołać się na znajomego, to znacznie może ułatwić podjęcie zatrudnienia.

Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście.
Osoba, która składa dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach/instytucjach wyprzedza przyszłe oferty pracy. Warto spróbować osobiście porozmawiać z pracodawcami i zostawić swoje dokumenty. Później dobrze jest się przypominać co jakiś czas telefonicznie. Nie należy się zrażać, że pracodawca nie odpowiada. To sposób dla osób, które są wytrwałe i odporne na różne przeciwności.

Zamieszczanie własnych ofert pracy
Własna oferta to krótka informacja o własnych kwalifikacjach i rodzaju poszukiwanej pracy. Dobrze w takim ogłoszeniu umieścić cechy ważne w oczach pracodawców: wiek, specjalne umiejętności (języki, znajomość komputera itp.), dyspozycyjność. Oczywiście, nie możemy zapomnieć o umieszczeniu kontaktu do siebie. Tak sformułowaną ofertę umieszczamy: w prasie, na tablicach ogłoszeń, rozdajemy znajomym, wysyłamy do pracodawcy lub zostawiamy w odwiedzanych zakładach pracy.

Praktyki, staże, wolontariat.
Jest to bardzo dobra metoda zdobycia doświadczenia zawodowego i może bardzo często zaowocować znalezieniem pracy. Możemy wtedy zaprezentować pracodawcy swoje umiejętności, które są potrzebne na danym stanowisku.

Poszukiwanie pracy za granicą
Poszukiwanie pracy jest bardzo pracochłonnym zajęciem zarówno w Polsce jak i za granicą. Możemy jednak zauważyć, że sektory europejskie rynku pracy oferują duże możliwości np.: sektor turystyki i usług jak również praca sezonowa w rolnictwie. Możliwość podjęcia pracy różni się w zależności od regionów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny).

Dokumenty aplikacyjne są podstawowym narzędziem potrzebnym do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Każda osoba, która poszukuje pracy powinna je stworzyć, aby móc w pełni przedstawić swoją osobę potencjalnemu pracodawcy. Aby promocja siebie była skuteczna, należy zrobić to starannie i rzetelnie. To właśnie od tych dokumentów zależy, czy pracodawca zaprosi nas na rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty aplikacyjne składają się przeważnie z CV i listu motywacyjnego.

CV służy do tego, aby w czytelny sposób przedstawić swoją ścieżkę zawodową, przebieg swojej drogi edukacyjnej oraz inne kwalifikacje czy umiejętności, jakie posiadamy, a które mogą zainteresować pracodawcę. Pracodawca najczęściej szybko przegląda CV, w związku z tym ważne jest, aby było ono dobrze skonstruowane.

CV powinno być:

– czytelne (nie można sobie pozwolić na pisanie dokumentu np. zbyt małą czcionką, ponieważ może to być zbyt męczące dla osoby przeglądającej),
– nie należy stosować pojedynczych odstępów między interliniami (może to spowodować, że wszystkie informacje staną się zlane ze sobą),
– czcionka powinna być standardowa, bez żadnych udziwnień, zawijasów czy innych ozdobników,
– najlepiej, aby odstępy pomiędzy wierszami miały wartość 1,5 interlinii,
– najważniejsze rzeczy mogą być pogrubione bądź napisane wielkimi literami (polepszy się czytelność, więc możliwe będzie szybsze odnalezienie konkretnej informacji).

4. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zanim udamy się na rozmowę kwalifikacyjną powinniśmy zdobyć jak najwięcej informacji o potencjalnym miejscu naszej pracy. Takie informacje możemy uzyskać w Internecie, prasie, wśród znajomych. Powinniśmy również na rozmowę przyjść z dokumentami m.in. dyplomami ukończonych studiów, referencjami, certyfikatami. Musimy zgromadzić jak najwięcej danych o stanowisku, o które się staramy. Należy wiedzieć, jakie są z nim związane wymagania, jakie umiejętności są pożądane, dokształcić się. Zdobyte dane należy wykorzystać przy pisaniu listu motywacyjnego.

6. Rozpoczęcie pracy.

Przed rozpoczęciem pracy warto poprosić pracodawcę o przedstawienie szczegółowej oferty zatrudnienia. Taki dokument powinien zawierać: opis stanowiska, zakres zadań i wynagrodzenie. Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podpisania umowy z pracownikiem w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia zatrudnienia.


JKocik2_agencja_zatrudnienia_edPo więcej informacji oraz oferty pracy zapraszamy do Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez Stowarzyszenie.

03-418, Warszawa
ul. Targowa 82
tel./fax (+48 22) 619 85 01
e-mail: i.graczyk@otwartedrzwi.plDołącz do nas!