Punkt Konsultacyjno – Doradczy

Punkt Konsultacyjno – Doradczy

dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
“Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie:

zapraszamy osoby z:

– doświadczeniem kryzysu psychicznego
– niepełnosprawnością intelektualną
– członków ich rodzin

w ramach projektu można skorzystać z:

 • Konsultacji z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia
  – opracowanie i wsparcie w realizowaniu Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia
  – informowanie o istniejącej w Warszawie ofercie wsparcia
 • Wsparcia Asystenta zdrowienia
 • Konsultacji ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, prawnik, seksuolog itp.)
 • Usług doradcy zawodowego i trenera pracy
 • Warsztatów zdrowienia
 • Grupy samopomocowej
 • Grupy wsparcia dla rodzin
 • Mieszkalnictwa wspomaganego
 • Szeregu działań integracyjnych w społeczności lokalnej
   

Projekt opiera się na idei „case management” („indywidualna koordynacja opieki”), zakładającej zintegrowanie działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych, dostosowanych do potrzeb uczestnika. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

skontaktuj się z Doradcami do spraw Zdrowienia i Wsparcia:

Dni i godziny przyjęć:

poniedziałki w godzinach 10:00 – 18:00
wtorki w godzinach 10:00 – 14:00
piątki w godzinach 12:00 – 16:00

Telefonicznie:

533 005 159 – Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia
506 516 812 – Koordynator Merytoryczny dla Dzielnicy Praga Północ 

Osobiście:

ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
(w siedzibie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi)

Dołącz do nas!