Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Zespół specjalistów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie zatrudniania wspomaganego osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności utworzyło przestrzeń do wspólnego dialogu. Do udziału w pierwszym spotkaniu zaproszono przedstawicieli Firm: Sodexo Polska, Fabryka L’orela Polska, Kosmepol Sp. z o.o., SITA Polska, Hotele De Silva.

Forum Zaangażowanych Pracodawców będzie stwarzało warunki, w których partnerzy biznesowi mają szansę do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, wzajemnej inspiracji oraz networkingu.

Obszary tematyczne, które zostały poruszone na spotkaniu oraz poddane będą szczegółowej analizie na kolejnych, obejmowały:

  1. Przygotowanie zespołu pracowniczego na pracownika z niepełnosprawnością. W jaki sposób szkolić i jak pracować z zespołem by zmieniać ich nastawienie?
  2. Szkolenie pracownika z niepełnosprawnością, jak dostosować treść, formę przekazu dla różnych grup niepełnosprawności.
  3. W jaki sposób się komunikować czy język był zrozumiały? Warto mieć świadomość, że nie wszyscy rozumieją język korporacyjny, że nasze komunikaty dla innych nie muszą być oczywiste.
  4. Sposoby na przekazywanie informacji pomiędzy różnymi osobami: pracownik z niepełnosprawnością, bezpośredni przełożony, pracownik działu HR, trener pracy.
  5. Omówienie sytuacji, kiedy brak informacji spowodował straty zarówno dla firmy, jak i pracownika z niepełnosprawnością.
  6. Jak wspierać pracę osób niepełnosprawnych by się odnalazły i efektywnie pracowały z wskaźnikami, planami firm korporacyjnych.
  7. Sztuka przekazywania negatywnego feedbacku.
  8. Jak pracować z osobą z niepełnosprawnością i uchronić siebie i zespół przed jej „zagłaskaniem”.

Podczas spotkania padło wiele pomysłów i tematów do szczegółowo omówienia przy kolejnych okazjach. Każdy z uczestników uznał, że taka grupa jest bardzo potrzeba i wyraził chęć do jej dalszego tworzenia.

Kolejne spotkania po wakacjach.Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane udziałem w spotkaniach Forum: p.ulanowska@otwartedrzwi.pl

Pierwsze spotkanie Forum Zaangażowanych Pracodawców

Dołącz do nas!