mpips_logo

Jarosław Duda, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, objął patronatem projekt Giełda Mocy, pisząc mi.in: „W ten sposób pragnę docenić wysiłek i zaangażowanie Stowarzyszenia w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz angażowania w tę działalność pracodawców zainteresowanych zagadnieniami zatrudnienia wspomaganego”. Patronat Pana Jarosława Dudy jest dla nas wyjątkowo cenny i w sposób znaczący podnosi rangę projektu i wydarzenia Giełda Mocy. 22.09.2015

Patronat Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Patronat Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Giełda Mocy

Dołącz do nas!