Dziś uroczyste otwarcie Klubu dla Młodzieży, który powstał przy Świetlicy Socjoterapeutycznej “Mały Książę”. Zagra i zaśpiewa zespół Hope4Street, w skład którego wchodzą dzieci ze świetlicy. Powstanie Klubu to możliwość dalszej pracy z młodzieżą, która z racji wieku nie kwalifikuje się do zajęć świetlicowych, natomiast nadal potrzebuje wsparcia. Miejscem koncertu jest Teatr Oratorium. Po jego zakończeniu organizatorzy zapraszają na ul. Kawęczyńską 16, gdzie mieści się Klub. Zaczynamy o godzinie 17:00. Zapraszamy do wspólnego świętowania i rozmowy. 2015.12.17

Otwarcie Klubu dla Młodzieży - Zaproszenie

Otwarcie Klubu dla Młodzieży – Zaproszenie

Strona wydarzenia na Facebooku

Do tej pory Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jak wiele innych Ngo-sów na Pradze Północ prowadziło świetlice socjoterapeutyczną dla dzieci. W ciągu wieloletniej pracy terapeutycznej, oraz realizacji wielu projektów m.in.:
– Dożywianie dzieci i młodzieży „Jaś i Małgosia” Danone
– Patrząc Trzeźwo przez życie – 3 edycje – program profilaktyczny
– Qlub i My – studio nagraniowe
– projekt hope 4 street – I edycja jako partner Fundacji Po DRUGIE
– co roczne wyjazdy na obozy rekreacyjno – terapeutyczne

Zagłębiając się w lokalne środowisko praskie z jego troskami, poprzez wejście w relacje sąsiedzkie, socjotwórcze, przyjacielskie itp. dość trafnie zdiagnozowaliśmy potrzeby, aby działania które są konieczne do wdrożenia na Pradze były rozwojowe, efektywne i sensowne.

W toku pracy nasi podopieczni zmieniają się, dorastają, tak samo ich potrzeby. W naszych staraniach zauważyliśmy jeden poważny problem w systemie wsparcie młodych ludzi. System wsparcia oparty na współpracy różnych instytucji w pewnym momencie się „urywa”. Dzieci mogą być na świetlicy do 15,16 roku życia. Później, mimo że nie chcą świetlic opuszczać i zostają tam „na doczepkę” (bez rejestracji bądź poprzez kombinacje np. funkcje iluzorycznego pomocnika wolontariusza, bo przecież to wciąż podopieczny, wymagający wsparcia i to o wiele bardziej efektywnego i mocniejszego niż do tej pory) – to jednak nie zdaje egzaminu i młodzież odchodzi, często wracając z powrotem do starych przyzwyczajeń, presja dołującego środowiska jest zbyt silna do pokonania.

W obliczu takiej sytuacji od kilku lat próbowaliśmy przekonywać różnorodne środowiska do pogłębionej refleksji i działań w tym zakresie, bo jaki sens ma świetlica jeżeli później dziecko trafia w tę samą próżnię, z której zostało wyciągnięte.

W ten sposób zrodził się pomysł Klubu dla młodzieży, który objąłby wsparciem młodych ludzi i pomógł w starcie w dorosłe życie i usamodzielnienie. Praca w klubie jest kontynuacją pracy w świetlicy poprzez metodę pionowego wzrostu. Informacje, doświadczenia czy wartości są uzupełniają podstawę, jaką tworzymy w młodym człowieku w czasie jego przebywania w świetlicy.

W ideę klubu zaangażowało się wiele środowisk, które pomogło Stowarzyszeniu w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia: Fundacja Twoja Pasja, projekt Hope 4 Street, Fundacja Po DRUGIE, Brave Kids, samorząd Pragi Północ (Radni, Burmistrzowie, urzędnicy), Izba Komornicza, Cargill, Hasbro, artyści, firmy prywatne, Stowarzyszenie Rada Polek, Teatr Oratorium, koleżanki i koledzy z innych praskich stowarzyszeń prowadzących działania dla dzieciaków. Cała sieć wolontariuszy i same dzieciaki poprzez koncerty, promocje, zbiórki, rozmowy, spotkania.

Klub będzie miał siedzibę przy Kawęczyńskiej 16 – obecnie jest remontowany. Już teraz wiemy że środki, które dotychczas uzyskaliśmy na remont są niewystarczające i potrzebne jest jeszcze intensywniejsze wsparcie i połączenie wysiłków wokół idei klubu i wspólnego dobra, m.in. na wyposażenie wnętrz i utrzymanie tego miejsca. Klub ma gromadzić młodzież od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00 – 20.00. Młodzież będzie mogła realizować naukę, rozwijać pasje a także zindywidualizowany program terapeutyczny oraz socjoterapię grupową.

Klub będzie wyposażony w:
– sale taneczną – ekipa taneczna Hope 4 Street, która trenuje od wielu lat, która zaczynała, kiedy dzieci były młodsze. Dziś same prowadzą zajęcia np. w domach dziecka – chcemy rozwijać tą działalność w kierunku budowania ekipy młodych osób – trenerów, którzy poprzez taniec będą docierać do kolejnych pokoleń

Pokaz taneczny:

Hope 4 Street – “Przekroczyć barierę” Trening z Mefo

– pracownie fotograficzną, plastyczną, multimedialną – część młodzieży interesuje się filmem, multimediami – filmiki, które służą za ilustracje w tym tekście były współrealizowane przez młodych. Chcemy budować portfolio młodych ludzi, dawać doświadczenie zawodowe i realizować ciekawe projekty z artystami – tak by mogły się usamodzielniać w dziedzinie, którą wybiorą w drodze zawodowej;

– studio nagraniowe i radio internetowe – nagrywanie płyt, zapraszanie gości, realizacja audycji – “Głos młodych dla młodych”

– ciekawe projekty także międzynarodowe, profilaktyka – muzykę dzieciaki robią same pod okiem Anny Schmidt – to przede wszystkim ekipa przyjaciół, rodzina zastępcza, w której każdy może odnaleźć swoje miejsce. Chcemy budować alternatywne środowisko w dzielnicy, wciągać młodych ludzi w pasje, w wartości, wspierać w samoakceptacji. Młodzi ludzie będący podopiecznymi Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Fundacji Twoja Pasja i Hope 4 Street pragną przekazywać dobro dalej, stąd pomysł na spotkania w szkołach:

– grupa teatralna – realizowana na profesjonalnej scenie w Teatrze Oratorium, istnieje od 3 lat – projekt powstał na świetlicy i dalej się rozwija.

Fotorelacja z remontu klubu
Dołącz do nas!