Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności została zarejestrowana jako pełnoprawny związek stowarzyszeń. 11 maja podczas spotkania w siedzibie Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie wybrano Zarząd Federacji: Jakub Wilczek – prezes, Kazimierz Słobodzian – wiceprezes, członkowie: Paweł Pawlak, Marek Popielecki, Marcin Tylman i Lidia Węsierska-Chyc oraz Komisję Reziwzyjną: Stanisław Słowik – przewodniczący, Anna Machalica-Pułtorak, Karolina Weiner. Federacja planowała także przyszłe kroki w kierunku działań zmniejszających zasięg bezdomności. Stowarzyszeni w Federacji działacze są przekonani nie tylko o możliwościach redukcji bezdomności, ale przede wszystkim o jej całkowitej likwidacji, czego przykładów dostarczają rozwiązania wprowadzane w innych krajach. Na spotkaniu Stowarzyszenie Otwarte Drzwi reprezentowała Aleksandra Kupczyk. 2016.05.17

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności - spotkanie 11 maja 2016

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – spotkanie 11 maja 2016

Dołącz do nas!