Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko
Dzielnicowy koordynator merytoryczny m. st. Warszawy – zatrudnienie w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika specjalna, praca socjalna);
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie opieki środowiskowej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • rzetelność, kreatywność, inicjatywa, samodzielność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres 3 lat;
 • zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu;
 • atrakcyjne warunki pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Podstawowe obowiązki:

 • planowanie i prowadzenie działań związanych z koordynacją merytoryczną procesu testowania i wdrażania modelu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju na terenie Dzielnic Praga Północ, Wola, Targówek m.st. Warszawy;
 • odpowiedzialność merytoryczna i koordynacja realizacji zadań będących przedmiotem projektu (m. in zespołu Doradców ds. zdrowienia tj. ekspertów – profesjonalistów, ekspertów przez doświadczenie oraz wsparcie sytuacji mieszkaniowej, pomoc dla rodzin, wspomagane zatrudnienie, streetworking, szkolenia społ. lokalnej);
 • odpowiedzialność za wewnętrzną ewaluację zadań realizowanych na terenie w/wym. Dzielnic m.st. Warszawy;
 • współpraca przy opracowywaniu Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia, ich realizacji, monitorowaniu i okresowej ewaluacji;
 • współpraca z odbiorcami wsparcia (osobami z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinami
  i najbliższym otoczeniem) oraz z użytkownikami Modelu (podmiotami systemu zdrowotnego, systemu pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, ze środowiskiem akademickim, instytucjami publicznymi, otoczeniem biznesowym),
 • koordynacja działań i współpraca z pozostałymi dzielnicowymi koordynatorami merytorycznymi, koordynatorem miejskim oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi miasta w celu zapewnienia jednakowego sposobu i poziomu testowania i wdrażania Modelu w każdej dzielnicy i na poziomie m.st. Warszawy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 25.11.2017 z dopiskiem „koordynator merytoryczny” na adres: i.wojtczak-grzesinska@otwartedrzwi.pl. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
 
oferta pracy- 714x357

Dołącz do nas!