Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

OFERTA PRACY: Doradcy do spraw zdrowienia i wsparcia


fundusze europejskie_wiedza rozwój kultura

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:

Doradcy do spraw zdrowienia i wsparcia

Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika specjalna),
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie opieki środowiskowej (w sferze pomocy społecznej lub psychiatrycznej), w tym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • wiedza i doświadczenie w stosowaniu metod diagnostycznych stosowanych w opracowywaniu Indywidualnych Planów Wsparcia,
 • znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • predyspozycje do pracy z osobami z niepełnosprawnością, w szczególności: wysoki kompetencje komunikacyjne, poziom empatii, odpowiedzialność, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej i zespołu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 3 lat,,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
 • nawiązywanie kontaktów z beneficjentami i udzielanie informacji,
 • przygotowanie diagnozy potencjalnych możliwości i oczekiwań beneficjentów,
 • opracowanie, realizacja, monitorowanie i okresowa ewaluacja Indywidualnych Planów Wsparcia,
 • koordynacyjna współpraca z placówkami edukacji, leczenia i wsparcia,
 • zapewnianie bieżącego wsparcia i konsultacji dla beneficjentów i członków rodzin,
 • współpraca z ekspertem przez doświadczenie, pozostałymi specjalistami Punktu, koordynatorem merytorycznym.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji do dnia 10.12.2017r. z dopiskiem „doradca ds. zdrowienia i wsparcia” na adres: na adres: i.wojtczak-grzesinska@otwartedrzwi.pl.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.).”

logotypy

Dołącz do nas!