Projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który dziś stał się prawem, zastępuje ustawę z 1933 roku. Upraszcza procedury i formalności, przenosi z urzędnika na obywatela decyzję o wsparciu danego projektu, gwarantuje transparentność, przynosi oszczędności. Pozwala organizacjom działać swobodniej. Listę najważniejszych zmian w przeprowadzaniu zbiórek publicznych podajemy poniżej.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza ustawa o zbiórkach publicznych obowiązująca od 18 lipca 2014:

  1. Zgłoszenie zbiórki zamiast pozwolenia
  2. Niezależnie od rodzaju zbiórki i terenu, na którym zostanie przeprowadzona, zgłoszenie jej wyłącznie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  3. Zgłoszenie może być elektroniczne (zbiorki.gov.pl) lub papierowe.
  4. Decyzja w przypadku zgłoszenia elektronicznego zapada po trzech dniach, papierowego po siedmiu.
  5. Zgłoszenia i sprawozdania dostępne on-line na portalu zbiorki.gov.pl
  6. Zniesienie obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki w prasie.
  7. Zniesienie opłaty skarbowej.
  8. Za zbiórki publiczne nie uznaje się np. apele o wpłaty na konto organizacji, sprzedaż przedmiotów, czy “cegiełek”.
Ustawa z dnia 14.03.2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Nowe Zasady Zbiórek Publicznych

Więcej o zbiórkach publicznych i darowiznach

Dołącz do nas!