NAGRODY

WYRÓŻNIENIE KAPITUŁY PRO PUBLICO BONO – przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalność społecznej (1999).

NAGRODA PREZESA PFRON „DOBRE PRAKTYKI” (2006).

NAGRODA SPECJALNA – Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (2007).

NAGRODA PREZESA PFRON “DOBRE PRAKTYKI” (2007).

KONKURSU „STO PROCENT Z 1%” – laureat w kategorii Spot TV kampanii 1%, kampanii reklamowej zachęcające do przekazania 1% podatku przyznanej przez tygodnika Newsweek (2009).

Konkurs “Patriotycznie zakręceni” – nagroda dla p. Anny Machalicy-Pułtorak (Prezesa Honorowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi)przyznana przez internautów w ramach plebiscytu przeprowadzanego przez portal Nasze Miasto jako najbardziej zasłużonych lokalny patriota (2014).

NAGRODA S3KTOR 2013 w kategorii „pomoc społeczna” – za projekt „W słabości siła – aktywizacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania wolontariackie na rzecz osób starszych” (2014).

SZERYF PRAW UNICEF DZIECKA – za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim (2014).

Nagrodą m. st. Warszawy za “szczególne zasługi dla Miasta” – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jako jedna z ośmiu stołecznych organizacji zostało wyróżnione Nagrodą m. st. Warszawy, którą wręczono podczas uroczystej sesji Rady m. st. Warszawy na Zamku Królewskim (2014).

Tytuł „Firma Przyjazna Nauce” – przyznawany jest przez Katedrę Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi otrzymało go za udział w międzynarodowym projekcie zmierzającym do wypracowania modelu strategicznego podejścia do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (2014).

Tytuł “Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami” – przyznany p. Annie Machalica-Pułtorak, (Prezes Honorowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi). Tytuł ten zostaje przyznany tym, którzy „aktywnie walczyli o te prawa w ramach projektu Monitoring obywatelski” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami. Wyróżnienie zostało przyznane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (2015).

„Warszawa w kwiatach i zieleni” – Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami otrzymał nagrodę od burmistrz dzielnicy Ochota (2015).

NAGRODA S3KTOR – w kategorii projekty społeczne za współrealizacje pilotażowego projektu „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2016).

III miejsce w kategorii PRACODAWCA – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi znalazło się pośród laureatów Konkursu LIDER 25-lecia, skierowany do organizacji, instytucji, osób, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce (2016).

KONKURSU LODOŁAMACZE 2016 – w Kategorii Zakład Pracy Chronionej Mazowiecka Kapituła nagrodziła Galerię Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (2016).

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017 przyznana Kuchni Czerwony Rower oraz Galerii Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (2017).


Dołącz do nas!