ikonaON2015

W 1992 roku postanowieniem Organizacji Narodów Zjednoczonych został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten przypada na 3 grudnia. Kraje członkowskie ONZ podsumowują swoje działania na rzecz reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zastanawiają się nad polityką skierowaną do tej grupy obywateli. 2015.12.03

W tym roku hasłem święta jest “Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii”. Niezwykły rozwój technologii, jaki obserwujemy obecnie, jest szansą dla osób z niepełnosprawnościami na lepszą komunikację, pracę, zdrowie.

Obchody mają także cel, którym jest dotarcie do możliwie szerokiej grupy osób na całym świecie i uświadomienia korzyści politycznych, gospodarczych i kulturalnych, jakie odnoszą społeczeństwa zdolne do integracji i inkluzywnej polityki niepełnosprawności.

Polska w 2012 roku ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, dokument wyznaczający standardy w dziedzinie ochrony praw, dostępności i inkluzji społecznej.

13 procent obywateli polskich to osoby niepełnosprawne. (żródło: GUS)

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2015

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2015

Dołącz do nas!