Media

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną 19.09.1995r. Powstało dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji, z przekonania, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Jednym z założycieli i prezesem honorowym Stowarzyszenia był prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz.

Nasza misja to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Do tej pory wsparliśmy ponad 70 tys. osób, m.in. z niepełnosprawnością, doświadczających bezdomności, bezrobocia, biedy, borykający się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Przystępując do programu przyjmują na siebie obowiązek udziału w terapii, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, zdobywania wykształcenia, nowych kwalifikacji oraz umiejętności – a w efekcie zbudowania i realizowania planu rozwoju osobistego, zawodowego oraz wspierania osób potrzebujących. Zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie moralne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne. Aktualnie prowadzimy 15 ośrodków, które powstawały z częstotliwości dwóch, trzech lat. Każdy jest odpowiedzią na pilne zapotrzebowanie społeczne.

UDZIELAMY WSPARCIA:

Prowadzimy szereg działań mających na celu wspomaganie osób z niepełnosprawnością. Pomoc kierujemy dla osób z 400 osób:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej
 2. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 3. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”
 4. Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B
 5. Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Galeria Apteka Sztuki
 6. Klub za Bramą – Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami
 7. Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 8. Mieszkanie Chronione – Treningowe „Życie na swoim – edycja II”
 9. Mieszkanie Chronione – Wspomagane

Dom na Targowej – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18 – 40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami. Udzielamy wszechstronnego wsparcia w usamodzielnianiu i zdobywaniu niezależności. Realizujemy indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Zapewniamy zakwaterowanie, codzienne wyżywienie (4 posiłki), pomoc socjalną, opracowanie i realizację Indywidulanych Planów Wychodzenia z Bezdomności, pomoc psychologiczną, aktywizacje zawodową, pomoc w zatrudnieniu, organizację szkoleń, staż zawodowy i praktyki, poradnictwo prawne, pomoce dydaktyczne, odzież, obuwie, leki oraz pomoc w aplikowaniu o mieszkanie socjalne.

Naszymi podopiecznymi są najczęściej wychowankowie domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych, osoby opuszczające zakłady karne, z wyrokami w zawieszeniu pod nadzorem kuratorów sądowych, bezrobotni, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub ich brakiem, uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ oraz innymi instytucjami, poradniami, szpitalami i ośrodkami terapeutycznymi.

Świetlica „Mały Książę” prowadzona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z terenów dzielnicy Praga Północ. Podopiecznym udzielamy wszechstronnego wsparcia, zapewniamy rozwój, pełniąc jednocześnie funkcję profilaktyczną przed tzw. zachowaniem trudnym. Nasze programy mają na celu wzmacnianie zainteresowań, pasji, wykorzystywaniu posiadanego potencjału. Działamy prewencyjnie, w  tym celu zatrudniamy zespół specjalistów w skład którego wchodzą m.in. psycholodzy, pedagodzy i inni.

Zajęcia Małego Księcia:

 • rozwijają zainteresowania i budzą pasję
 • wykorzystują potencjał i możliwości podopiecznych
 • wzmacniają rozwój umiejętności społecznych
 • uczą przez zabawę
 • udzielają wsparcia indywidualnego m.in. psycholog,

Świetlica udziela pomocy dzieciom i młodzieży z rejonu ulic: Harnasie, Borysa Sawinkowa, Karola Szymanowskiego, Targowa, Stalowa, Strzelecka, Szwedzka, Inżynierska, Środkowa, Konopacka, Wileńska, Grodzieńska, Łomżyńska, Łochowska, Nieporęcka, Kawęczyńska, Brzeska, Stefana Okrzei.

Agencja Zatrudnienia – dla każdej osoby poszukującej pracy świadczymy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego, pomocy wzajemnej. Pomagamy wykorzystywać Twój potencjał i dopasować do niego odpowiednie miejsce pracy.

Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą”

Klub Integracji Społecznej

Ośrodek Szkoleniowy

Kuchnia Czerwony Rower

Kontakt dla mediów

Rok 2017 w liczbach:

 • Zrealizowano 2O projektów współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, gospodarcze oraz tych realizowanych w ramach własnych środków i staraniem wolontariuszy
 • Z Agencji Zatrudnienia skorzystało 151 osób
 • Z oferty placówek skorzystało 249 osób z niepełnosprawnościami, natomiast z pozostałych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie skorzystało 441 osób z niepełnosprawnościami.
 • Z oferty wsparcia Świetlic skorzystało 96 dzieci, natomiast z pozostałych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie skorzystało 290 dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.
 • w programie wychodzenia z bezdomności uczestniczyło 90 osób bezdomnych w wieku 18-35 lat
 • do Stowarzyszenia zgłosiło się 214 osób, by odpracować swoją prawnie zasądzoną karę zamiast ograniczenia wolności, przepracowały w ciągu roku łącznie 9 129 godzin,
 • udzielono 3 017 godzin porad: psychologiczno-pedagogicznych, zawodowych oraz 1 245 porad prawnych
 • zespół pracowniczy stanowiło 143 osób, wśród nich zdecydowana większość to pracownicy merytoryczni: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci, instruktorzy, pracownicy socjalni, animatorzy kultury
 • prace Stowarzyszenia wspomagało 164 wolontariuszy
Dołącz do nas!