Krzyk Ciszy

kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi


Projekt pilotażowy pt.: „Krzyk Ciszy” – kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – jest wynikiem ponad 20-letniego doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także członkami ich najbliższego środowiska.

Celem projektu jest ograniczenie oraz zapobieżenie występowania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizacja projektu zakłada działania informacyjno-edukacyjne w formie kampanii społecznej, adresowanej do mieszkańców Warszawy, w szczególności osób z niepełnosprawnością doświadczających przemocy i zagrożonych jej podleganiem, członków ich środowiska rodzinnego, profesjonalistów wspierających tą grupę osób, studentów, uczniów oraz ogółu społeczeństwa. Istotnym aspektem realizacji zadania jest partycypacyjny udział osób z zaburzeniami psychicznymi w działaniach edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych.

Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Partnerzy” – Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa oraz warszawskie placówki oświatowe.

Obsługa kadrowo-księgowa zadania realizowana jest w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

logo_biale_wspolfinansowanieZadanie publiczne współfinansowane jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zapraszamy do udziału w Seminarium pt.: “Krzyk Ciszy” poświęcone problematyce przemocy wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz podsumowujące kampanię społeczną z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Data: 13 grudnia 2017 roku w godzinach 9:00 – 14:00
Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58,Warszawa
Prelegenci:
dr Izabela Fornalik – Przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
dr Monika Zima-Pariaszewska – Doświadczanie przemocy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w woj. mazowieckim
dr Milena Miałkowska-Kozaryna – Mechanizmy powstawania zachowań przemocowych wobec osób z niepełnosprawnością oraz sposoby zapobiegania im.
dr Diana Aksamit – Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie
Iwona Wojtczak-Grzesińska – Przemoc ekonomiczną w kontekście rozwoju cywilizacyjnego.

Prosimy o zadeklarowanie chęci wzięcia udziału w wydarzeniu poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej. Zapisy trwają do 10 grudnia 2017 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Dołącz do nas!