plakat_kongres2

16 września br. w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, każdy kto prześle formularz zgłoszeniowy, będzie mógł wziąć udział w dyskusji o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w kontekście zapisów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. 15.07.2015

Niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła sprawozdanie z realizacji Konwencji, powstał też Raport Alternatywny – i właśnie on, wraz z rekomendacjami dotyczącymi poprawy realizacji zapisów, będzie jednym z głównych tematów dyskusji.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy spotkania mają zapewnione wyżywienie.

Miejsce: ul. Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej, ul. Chodakowskiej 19/31, Warszawa.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy
lub ze strony: www.monitoringobywatelski.firr.org.pl, gdzie znajdują się także dodatkowe szczegóły wydarzenia.

Wypełnione formularze można nadsyłać do 15 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Adres, na który formularz powinien być przesłany: faks: (12) 629 85 15 lub e-mail: agata.szal@firr.org.pl

Kontakt dla spraw organizacyjnych związanych z Kongresem:
Agata Szal, tel. (12) 629 85 14 lub 663 883 341,
e-mail: agata.szal@firr.org.pl

Miejsce spotkania dostosowane jest dla osób, które mają trudności z poruszaniem się.

Zaproszenie w języku migowym.

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - plakat

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – plakat

Kongres organizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami i finasowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Partnerzy:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
Fundacja Pies Przewodnik,
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Fundacja Aktywizacja,
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
Politechnika Gdańska,
Polski Związek Głuchych,
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,
Fundacja Eudajmonia,
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne “Teatr Grodzki”,
Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
Fundacja TUS,
Integracja,
Mis-Kon Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych,
Olimpiady Specjalne Polska,
Organizacja Homo Faber w Lublinie,
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki,
Polski Związek Niewidomych,
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.
Dołącz do nas!