OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wczoraj, 15.12.2014 roku, w Galerii Apteka Sztuki, Al. Wyzwolenia 3/5, odbyła się Konferencja Prasowa “poMOC”. Stowarzyszenie zaprezentowało efekty projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”.  Była obecna telewizja (“Kurier Warszawski”), radio (“Trójka Polskie Radio”, “Radio Warszawa”, “Radio Plus”, “Radio Kampus”), prasa (“Nowa gazeta praska”, “Żyjmy dłużej”). Odwiedziło nas wielu rozmaitych gości. 16.12.2014

W konferencji udział wzięli przedstawiciele PKP na czele z Pawłem Wojciechowskim – Prezesem Zarządu Fundacji Grupy PKP. Pan Prezes opowiedział o problemie bezdomności na polskich dworcach. Mariusz Wojtowicz – Szkoleniowiec i Streetworker, zaprezentował metody rozwiązywania problemu dworcowej bezdomności na przykładzie wybranych krajów europejskich. Aleksandra Kupczyk – Koordynatorka projektu – przedstawiła streetworking jako skuteczną formę pomocy osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej. Marcin Pyrek i Adam Chudziński opowiedzieli o własnych doświadczeniach dworcowych.

Konferencja Prasowa "poMOC"

Anna Machalica-Pułtorak Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Mariusz Wojtowicz, przedstawiciele PKP, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, policji, twórcy projektu “Housing First”, streetworkerzy oraz  osoby bezdomne dyskutowali nad propozycją rozwiązania problemu dworcowej bezdomności. Planujemy otworzyć Centrum Kryzysowe w Warszawie. Świadczyłoby ono kompleksowe wsparcie (m.in. terapeutyczne, psychologiczne, lekarskie, aktywizujące zawodowo) osobom wykluczonym społecznie.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez uczestników Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Wszystkim dziękujemy za przybycie. Zachęcamy do współpracy przy staraniach o stworzenie Centrum Kryzysowego.

Poniżej znajdują się linki do materiałów z konferencji.

Telewizyjny Kurier Warszawski

Trójka Polskie Radio

Dołącz do nas!