msulogo_edit

Kim Egan, studentka pracy socjalnej w USA, zgodziła się nawiązać z nami współpracę wolontariacką, która pozostaje w związku z jej zainteresowaniami zawodowymi oraz właśnie przygotowywaną pracą dyplomową. Kim zamierza porównać system opieki społecznej w Polsce i USA. Uzgodniliśmy wspólne rozmowy w języku angielskim o problemach społecznych. 22.01.2015

Kim Egan - studiuje pracę socjalną na Stanowym Uniwersytecie w Minnesocie

Kim Egan – studiuje pracę socjalną na Stanowym Uniwersytecie w Minnesocie

Kim Egan (USA) – System pomocy społecznej w USA ma strukturę hierarchiczną. Istnieje rządowa Agencja, której podlegają agencje stanowe i miejskie. W zakresie bezdomności funkcjonują różne systemy statystyczne. Otrzymujemy zatem często różniące się dane. W USA za osobę bezdomną przyjmuje się taką, która przebywa w miejscach niemieszkalnych lub specjalnych placówkach, do których opuszczenia – z różnych względów – nie jest zdolna, prowadzi życie na ulicy lub śpi w samochodzie, a także często nadużywa narkotyków. Rząd przeznacza pieniądze na rozwiązanie tego problemu. W grupie osób bezdomnych przeważają przedstawiciele mniejszości etnicznych. Programami objęte są w szczególności grupy weteranów wojennych i bezdomne dzieci, a także bezdomni pozostający w tym stanie przez wyjątkowo długi czas. W USA toczy się dyskusja nad programami typu housing first – nie wszyscy są do nich przekonani. Natomiast często klienci pomocy społecznej korzystają z programów pozwalających im zapłacić czynsz, niezależnie od miejsca w którym mieszkają.

W USA funkcjonuje prawo znane pod nazwą Americans with Disabilities Act. Jest to ustawa zapobiegająca dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, np. wykluczenia z rynku pracy. Ustawa ta zawiera również wytyczne dotyczące dostępności produktów i miejsc publicznych. Social Security Administration – instytucja rządowa – wypłaca świadczenia pieniężne bezrobotnym osobom z niepełnosprawnościami. Agencje stanowe zajmują się głównie programami pomagającymi znaleźć zatrudnienie. Na przykład program Section 8 jest skierowany do ubogich, pomaga im zapłacić za mieszkanie, które w USA są bardzo drogie.

Pracownicy socjalni w swojej karierze mają możliwość zdobycia 4 różnych licencji. Licencje te są płatne, uprawniają do wykonywania zawodu. W USA obowiązuje zasada osobistej wolności, więc pracownik socjalny może zająć się swoim klientem tylko za jego zgodą. Najczęściej jest jednak tak, że to sam klient prosi o wsparcie. Czasem w naszym zawodzie dobrze jest zaczekać, aż osoba z kłopotami znajdzie się w sytuacji tak nieznośnej, że mimo początkowej odmowy – nawiązuje kontakt z pracownikiem socjalnym. Zdarza się, że potrzebne są nakazy sądowe – one stanowią prawo i w tych przypadkach dana osoba jest zmuszona do poddania się terapii lub udziału w programie.

Dołącz do nas!