bezdomny

Dziś, 10 lat po realizacji projektu “Druga szansa – Wolski Program Reintegracji Społecznej”, który Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przeprowadziło we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st Warszawy, w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska ma miejsce konferencja “Jak pomagać osobom bezdomnym?”, na której realizatorzy rozmawiać będą o osiągniętych rezultatach. Jak wygląda życie uczestników Programu teraz? Czy projekt istotnie przyczynił się do wypracowania skutecznych metod wychodzenia z bezdomności? 2015.12.02

Przypomnijmy założenia projektu. “Druga Szansa” była odpowiedzią na problemy petryfikacji zjawiska bezdomności, wysokiego bezrobocia i bezradności społeczeństwa wobec zjawiska wykluczenia społecznego. Projekt wpisywał się w Narodową Strategię Integracji Społecznej. Jego uczestnicy – osoby bezdomne z warszawskich schronisk i noclegowni – zdobywało kawalifikacje zawodowe, aby podjąć stabilne zatrudnienie. Uczestnikom przyznano lokale socjalne, które sami wyremontowali. Przeprowadzono kursy zawodowe w zawodach: malarz-tapeciarz, posadzkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz ogólnobudowlany. Program był realizowany w partnerstwie z Wydziałem zasobów lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola, Zarządem Budynków Komunalnych, Ośrodekiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Rada Opiekuńcza dla Bezdomych przy Prezydencie m.St. Warszawy.

Projekt doprowadził do zmiany przyznawania lokali socjalnych i mieszkalnych, a także przyznania prawa ubiegania się o nie osobom bezdomnym. Dzięki “Drugiej Szansie” 19 osób bezdomnych otrzymało lokale socjalne.

Dołącz do nas!