W dniach 06.02.2015 – 16.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PARTNERZY”. Wartość zamówienia ustalono w dniu 16.01.2015 r. na kwotę do 8 000,00 zł na podstawie budżetu i umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została wybrana oferta, złożona przez Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. – lider ; DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.j. Informacja z wyboru oferty. 17.02.2015

Dołącz do nas!