Informujemy, że dniach 06.02 – 16.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Wartość zamówienia ustalono w dniu 16.01.2015 r. na kwotę do 6 000,00 zł na podstawie budżetu i umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została wybrana oferta, złożona przez Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. – lider ; DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.j. Informacja z wyboru oferty. 17.02.2015

Dołącz do nas!