Galeria: Konkurs „Kucharz Doskonały” 2014

Konkurs „Kucharz Doskonały” jest jednym z wielu przedsięwzięć Stowarzyszenia adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adresatami konkursu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – uczestnicy ośrodków rehabilitacyjnych m.in: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków dziennego pobytu z terenu m.st. Warszawy.

 

Powrót do strony Galeria Fotografii

Dołącz do nas!