dziewczynka21

Większość z nas nie posiada wiedzy dotyczącej schorzenia, jakim jest Zespół Downa. Przyczynia się to do powstawania fantastycznych nieraz wyobrażeń, często kanalizowanych w działaniach dyskryminacyjnych. Warto wiedzieć o kilku podstawowych faktach, które zapobiegną pochopnemu odwracaniu się od osób żyjących z Zespołem Downa. 23.03.2015

U osób dotkniętych tym schorzeniem obecny jest dodatkowy chromosom 21, który powoduje szereg wad wrodzonych. Częstość występowania szacuje się na 1: 800 przypadków. Każdy organ lub proces fizjologiczny osoby z takim wyposażeniem genetycznym może w momencie narodzin lub późniejszym życiu wykazywać nietypowe funkcjonowanie. Najczęstsze symptopmy to: wady serca, upośledzenie umysłowe, zaburzenia wzroku i słuchu, niskorosłość, skłonność do zapadania na infekcje dróg oddechowych. Osoby z nadmiarowym chromosomem 21 wymagają szczególnie troskliwej opieki – miłości i zainteresowania. Zwiększa to prawdopodobieństwo niezależnego życia w przyszłości. Rodzice dzieci z zespołem Downa prawie zgodnie zauważają, że rozumieją oni więcej niż są w stanie wyrazić słowami. Jednocześnie twierdzą, że ich dzieci dostraczyły im wiele radości i pozytywnych doświadczeń. Każda osoba cierpiąca na zespół Downa posiada własny, niepowtarzalny charakter, więc nie tylko zasługuje, ale i wymaga indywidualnego podejścia. Podczas gdy osoby te mogą w sprzyjających okolicznościach (odpowiednia edukacja i opieka, zrozumienie w środowisku rodzinnym, zapewnienie grupy wsparcia) funkcjonować, a nawet wnosić pewien wkład do życia społecznego – często spotykają się z wrogim i dyskryminacyjnym nastawieniem. Warto traktować osoby z nadmiarowym chromosomem 21 w sposób partnerski, ponieważ nie bedziemy musieli długo czekać na odwzajemnioną przyjaźń. Zasada szacunku i godność obowiązuje także tutaj, być może nawet w wyższym stopniu.

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 21 marca 2015, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 21 marca 2015, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Dołącz do nas!