erasmus

Międzynarodowa grupa specjalistów pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem 19 listopada br. odwiedziła Stowarzyszenie i zapoznała się metodami pracy resocjalizacyjnej. Wizyta jest realizowana w ramach współpracy Stowarzyszenia z OHP. W ramach spotkania uczestnicy mogli ulepić coś z gliny i stworzyć ozdoby świąteczne. Na stronie startowej możecie przeczytać, co Claudia Sedda z Włoch i Safa Younis z Tunezji opowiedziały nam o trzecim sektorze w ich krajach.

Claudia Sedda (Włochy)

Claudia Sedda (Włochy)

– Największą organizacją w moim kraju jest Caritas. Istnieje też system koopratywów organizacji – zazwyczaj to one zajmują nie osobami niepełnosprawnymi. Organizacje czerpią fundusze z trzech głównych źródeł: Funduszy Europejskich, regionalnych oraz miejskich. Problemy społeczne są raczej pomijane w ogólnokrajowych mediach. Zajmują się nimi media lokalne. Obecnie najgłośniejszą sprawą społeczną są imigranci z Afryki Północnej. Martwi mnie nasilona ksenofobia z jaką się spotykają.

Safa Younis (Tunezja)

Safa Younis (Tunezja)

– Po rewolucji w moim kraju liczba NGO’s wzrosła dwukrotnie. Prawie wszyscy Tunezyjczycy popierają demokratyczne zmiany, szczególnie młodzi ludzie. Czujemy, że mamy wpływ na sprawy publiczne. Po rewolucyjnej burzy największym problemem jest praca. Podobnie jak w Polsce próbujemy promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych – pracodawca ma obowiązek zatrudnić przynajmniej jedną.

Dołącz do nas!