Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Dziś uczestniczymy w posiedzeniu Forum Komisji Dialogu Społecznego, zwołanym przez Panią Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotykamy się o godz. 17:00 w Centrum Kreatywności Targowa by porozmawiać o pracy Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będzie to też doskonała okazja do wymiany informacji, nawiązania współpracy pomiędzy komisjami dialogu społecznego działającymi na terenie Warszawy.


Dołącz do nas!