Dzielimy się dobrem

16 czerwca 2020 r.

Dziękujemy firmie SC Johnson, A Family Company za udzielone wsparcie rzeczowe w postaci płynów DUCK ❤️❤️

Skala pomocy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego postanowiliśmy podzielić się otrzymaną darowizną z innymi organizacjami, które z ogromną wdzięcznością skorzystały z tego wsparcia.

👉 Środki chemiczne trafiły m.in. do warszawskich świetlic środowiskowych, domów dziecka, fundacji, placówek dla osób w kryzysie bezdomności i stowarzyszeń ❤️