diagnoza_image_icon

Dysponujemy już drugą edycją “Diagnozy zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach”, będącą wynikiem działań prowadzonych w ramach projektu “Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Mariusz Wojtowicz, będący jej autorem, opisuje bezdomność “od wewnątrz” – publikacja powstała bowiem nie tylko jako efekt wiedzy o bezdomności, ale przede wszystkim bliskich spotkań streetworkerów z osobami bezdomnymi. “Diagnoza” jest kompleksowym i wieloaspektowym ujęciem tego rodzaju wykluczenia, które uważamy za najbardziej skrajne. Publikacja wzbogaca nasze rozumienie bezdomności, potrzebne do skutecznej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. Wersja pdf do pobrania poniżej. 2016.02.23


Bezdomność jako najbardziej dotkliwy rodzaj wykluczenia społecznego

Bezdomność jako najbardziej dotkliwy rodzaj wykluczenia społecznego. Fotografia użyta w publikacji.

Dołącz do nas!