sejm

13 stycznia br. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr. 3 w sprawie finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy. W obradach Otwarte Drzwi reprezentowała kierowniczka ŚDS Stowarzyszenia Marta Żukowska. 14.01.2015

Pani Premier Ewa Kopacz 22 października otrzymała od Komisji następujące postulaty:

  • zwiększenie kwoty dotacji celowej na funkcjonowanie śds w budżecie na 2015, aby zlikwidować istniejące różnice pomiędzy województwami,
  • podjęcie przez Rząd działań legislacyjnych w tym zakresie,
  • analizę potrzeb oraz odpowiednie do nich coroczne zwiększenie liczby miejsc w śds,
  • rozważenie możliwości współfinansowania śds ze środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, w szczególności w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej można ująć następująco:

  • zwiększenie kwoty dotacji celowej nie jest możliwe z uwagi na etap prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok,
  • obecny sposób finansowania nie wymaga zmian legislacyjnych,
  • MPiPS posiada wstępne dane dotyczące potrzeb w zakresie budowy docelowej sieci śds dla osób z zaburzeniami psychicznymi – budowa sieci ma zostać ukończona do 31 grudnia 2025r. Dodatkowo wojewodowie monitorują potrzeby w tym zakresie na swoich terenach,
  • w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. MPiPS będzie lobbować, żeby znalazły się w nim zapisy o współfinansowaniu śds.

Prace Komisji w tym zakresie zainicjowane zostały przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny MPiPS reprezentowały: Minister Małgorzata Marcińska oraz Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka.

Dołącz do nas!