Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Zgodnie z planem działań, finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na rok 2019, minister Elżbieta Rafalska podpisała program „Opieki wytchnieniowej”. Jest on adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na stronie gov.pl.


Dołącz do nas!