KongresKobiet_logo

“Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” nadal nie może doczekać się ratyfikacji przez Sejm. Ten stan rzeczy wydaje się cokolwiek dziwny w cywilizowanym kraju, jakim jest Polska. Przemoc domowa – także w stosunku do mężczyzn, osób starszych i dzieci – jest zjawiskiem na tyle szkodliwym i, niestety, rozpowszechnionym, że osobna, skuteczna regulacja w tym zakresie jest niezwykle potrzebna. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przyłącza się do apelu o możliwie szybką ratyfikację Konwencji. 30.01.2015

Dołącz do nas!