Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi istnieje już ponad 21 lat. Naszym celem od zawsze jest wyrównywanie szans osób, które borykają się z różnymi trudnościami. Wspieramy dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, doświadczające bezdomności, bezrobocia, borykające się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi i materialnymi. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków, w każdym z nich wypracowuje nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie realizuje programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizuje turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd. Adresaci projektów stają się często partnerami w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska społecznego.

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi wyróżnia wysoka efektywność podejmowanych działań, która osiąga wskaźnik 80%. W praktyce oznacza to, że człowiek dzięki indywidualnemu podejściu odbudowuje swoją godność, poczucie własnej wartości, zdobywa niezależność materialną, satysfakcjonującą pracę. Rokrocznie ze wsparcia Stowarzyszenia korzysta ponad 1000 osób wykluczonych.

Realizujemy szereg projektów współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i gospodarcze. Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego działań programowych od wielu lat systematycznie współpracuje z wieloma podmiotami: warszawskimi uczelniami, głównie Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Pedagogiki Specjalnej, m.in. zapewniając staże i praktyki dla studentów. Przedstawiciele Stowarzyszenia służą swoim doświadczeniem w pracach różnego rodzaju komisji i ciał doradczych: Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Dodatkowo realizuje wizyty studyjne członków organizacji pozarządowych i studentów z całego świata (z Meksyku, Egiptu, Singapuru, Chin, Kolumbii, Francji oraz USA).

Profesjonalizm i innowacyjność działań Stowarzyszenia podkreślają otrzymane nagrody: w kategorii Praska Firma, prezesa PFRON „Dobre Praktyki”, specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tygodnika Newsweek w kategorii Spot TV kampanii 1%, S3ktor w kategorii Pomoc Społeczna, w konkursie „Patriotycznie Zakręceni”, przyznanej przez Radę m.st. Warszawy, Lider 25-lecia w kategorii Pracodawca oraz wyróżnienia Kapituły Pro Publico Bono.

Jakie ma plany, marzenia?

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi tworzą ludzie: pracownicy, wolontariusze, uczestnicy programów. Z roku na rok jest ich więcej. Każdy z nich ma swoje marzenie, a my jesteśmy od tego, żeby pomóc im je realizować. Czyli naszym marzeniem jest spełnienie w mniejszym bądź większym stopniu marzeń innych ludzi. I tak kiedy zgłaszają się do nas młodzi ludzie z pomysłem utworzenia miejsca w którym mogłyby rozwijać swoje pasje, stworzyliśmy Qlub Dobre Flow. Z kolei odpowiadając na marzenie o samodzielności osób z niepełnosprawnością uruchomiliśmy mieszkanie chronione – treningowe „Życie na swoim”. Kuchnia Czerwony Rower (przedsiębiorstwo społeczne) powstało w odpowiedzi na potrzeby o przyjaznym miejscu pracy osób wykluczonych.

Takich potrzeb z roku na rok jest więcej. W planach: rozwój dotychczasowej działalności, wzbogaconej o rękodzieło osób z niepełnosprawnościami, bardzo intensywnie uczestniczymy w kreowaniu systemowych rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mamy nadzieję, że niebawem w Warszawie pojawią się docelowe mieszkania. Chcemy też realizować program usamodzielniania absolwentów naszego Klubu, czyli przygotować ich do dorosłego życia.Czy nasze marzenia się spełnią zależy nie tylko od naszej pracy i zaangażowanie, ale również od osób które nie są obojętne na potrzeby innych. To właśnie 1 procent przybliża nas do realizacji tych marzeń.

Na co najbardziej potrzebujemy pieniędzy?

W codziennej pracy widzimy wiele potrzeb ludzi, mamy aspirację, żeby je zaspokoić. Chcemy stale się rozwijać, wspierać większą liczę osób. Finansowanie naszej organizacji uzależnione jest od projektów, grantów, które nie zawsze w pełni wystarczają na pokrycie kosztów związanych z ich realizacji. Środki finansowe są nam konieczne na zaspokojenie zarówno tych podstawowych potrzeb: czynsz, środki czystości, środki czystości, jak i tych związanych z naszym rozwojem i marzeniami. W imieniu członków naszej organizacji (ponad setki pracowników i tysiąca beneficjentów) proszę Państwa o wsparcie naszej organizacji i przekazanie nam 1%. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać pięć zer, osiemset i dziesięć i życie stanie się piękne!

prezes stowarzyszenia otwarte drzwi

Dołącz do nas!