Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Od 3 kwietnia 2017r. rozpoczynamy kwalifikację do projektu Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.

Do naszego Punktu Konsultacyjno-Doradczego przy ul. Targowej 82 zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi, mieszkające na terenie Warszawy. W szczególności niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne lub chcące zwiększyć swoją aktywność społeczno-zawodową.

W ramach działalności projektu otrzymacie Państwo:
• wsparcie Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia (specjalisty – psychologa) obejmujące: diagnozę własnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, spędzania czasu wolnego, samoobsługi i zaradności życiowej, opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia,
• konsultacje ze specjalistami – pracownikiem socjalnym, prawnikiem, psychologiem, seksuologiem,
• wsparcie w zatrudnieniu – doradcy zawodowego i trenera pracy,
• propozycję udziału w grupie samopomocowej i/lub warsztatach zdrowienia,
• szansę udziału w działaniach animacyjnych,
• wsparcie dla członków rodziny,
• możliwość zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym-docelowym zlokalizowanym na trenie Dzielnicy Praga Północ.

W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym uzyskacie Państwo aktualne informacje o dostępnej na terenie m.st. Warszawy ofercie wsparcia środowiskowego i opieki medycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z panią Emilią Kręciejewską – Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia,
tel.: 533 005 159 lub e-mail: e.kreciejewska[@]otwartedrzwi.pl

Dołącz do nas!