Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Niezależnie od zmiany przepisów tzn. likwidacji obowiązku rozliczania się z urzędem i wprowadzeniu usługi Twój e-PIT, podatnik nadal może samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym, przekazać 1%.
Co stanie się kiedy rozliczenie pozostawimy urzędowi skarbowemu?
To zależy od tego czy w roku poprzednim przekazywaliśmy 1%. Jeśli tak, to w rozliczeniu za 2018 r. wskazana zostanie ta sama OPP. Jeśli nie wskazywaliśmy żadnej OPP, to urząd skarbowy nie zrobi tego za nas.

Instrukcja krok po kroku

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
2. Uwierzytelnij się,
– wpisz swoje dane:
* PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
* kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
*kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok
– lub użyj profilu zaufanego
3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
– wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
– wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
– zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
– wybierz opcję „Zmieniam organizację”
– wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
– wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
– zatwierdź tę zmianę
6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
– wybierz opcję „Zmieniam organizację”
– nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
– zatwierdź tę zmianę
7.Zaakceptuj i wyślij zeznanie!

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)


Dołącz do nas!