pzp

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi uzyskało zgodę na zbiórkę publiczną nr. 2014/1921/OR. Nasza zbiórka nosi nazwę poMOC. Akcję tą podjęlismy na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych, ubogich, bezrobotnych, rodzin pieczy zastępczej, dzieci specjalnej troski, dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej. Sprawdź: Portal Zbiórek Publicznych. 9.12.2014

Dołącz do nas!