Projekt bez tytułu

20 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, organizowany przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jest to kontynuacja wydarzenia z zeszłego roku cieszącego się ogromną popularnością. Podczas I Kongresu zaprezentowane zostały efekty prac nad Raportem Alternatywnym i rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji ONZ. Raport opisywał sytuację po dwóch latach od ratyfikacji przez Polskę Konwencji i miał charakter uzupełniający w stosunku do opracowań przygotowanych przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na II Kongresie poruszone zostaną nowe aspekty prawne, a także problemy zgłaszane przez uczestników I edycji. Będzie to kolejna okazja do wymiany poglądów i poznania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i włączenia się w ich działalność.

Dlaczego warto przyjść na Kongres?

1. bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas;
2. bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki;
3. bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane;
4. bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć;
5. bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często niemożliwe lub utrudnione;
6. bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych;
7. bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem;
8. bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy;
9. bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku;
10. bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej.
20 września 2016 r.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

Udział w Kongresie jest bezpłatny

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego i pętlę indukcyjną.

Szczegółowy program wydarzenia: DO POBRANIA

Dołącz do nas!