WŁADZE STOWARZYSZENIA

Imię i Nazwisko

Marta Perkowska

Funkcja

Prezes Zarządu Głównego

E-mail

m.perkowska@otwartedrzwi.pl

Natalia Zawada

Zastępca Prezesa Zarządu Głównego

n.zawada@otwartedrzwi.pl

Iwona Wojtczak-Grzesińska

Zastępca Prezesa Zarządu Głównego

i.wojtczak-grzesinska@otwartedrzwi.pl

Aleksandra Śliwa

Sekretarz Zarządu Głównego

a.sliwa@otwartedrzwi.pl

Tomasz Adamczuk

Skarbnik Zarządu Głównego

t.adamczuk@otwartedrzwi.pl

Imię i Nazwisko

Małgorzata Godzik

Funkcja

Członek Komisji

Wanda Głuszak

Członek Komisji

Paweł Rosłaniec

Członek KomisjiDołącz do nas!