Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – to projekt, którego celem jest zawiązanie wielosektorowego partnerstwa i wypracowanie innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój pozainstytucjonalnych form wsparcia dla tej grupy osób.

Grupę docelową projektu stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i chorujące psychicznie, ich rodziny i najbliższe otoczenie oraz podmioty systemu zdrowotnego,pomocy społecznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej, środowisko akademickie, otoczenie biznesowe.

1/ analiza usług zdrowotnych i społecznych funkcjonujących na danym obszarze wskazująca na deficyty usług dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
2/ partycypacyjne opracowanie i przygotowanie do testowania wstępnej wersji kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych,
3/ konsultacje wypracowanego modelu m. in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną,
4/ zawiązanie partnerstwa.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liderem projektu jest:
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, partnerami Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Dołącz do nas!