zaproszenie

W dniu 13 czerwca br odbyła się szczególna uroczystość – 25 Urodziny Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” Stołecznego Towarzystwa Oświatowego – organizacji pożytku publicznego. W 1990 roku inicjatywa grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną była działaniem nowatorskim na skalę ogólnopolską. Dzięki ich i pedagogów determinacji Szkoła „Dać Szansę” rozwija się i wypracowuje nowe metody i formy edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. W ramach Zespołu dziś funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy (www.dacszanse.edu.pl). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów.

list

List do Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę”

Dołącz do nas!