Inforumjemy, iż w dniach 06.02 – 12.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014. Wartość zamówienia ustalono w dniu 16.01.2015 r. na kwotę do 10 000,00 zł na podstawie kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w latach 2012 i 2013 na badanie sprawozdań finansowych. Została wybrana oferta, złożona przez Rachunkowość Weryfikacja Sp. z o.o. Do pobrania: Informacja z wyboru oferty. 13.02.2015


Zapytanie ofertowe nr 3/1/2015. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PARTNERZY”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły poniżej. 16.01.2015

Czytaj dalej


Zapytanie ofertowe nr 2/1/2015. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. Szczegóły poniżej. 16.01.2015

Czytaj dalej


Zapytanie ofertowe nr 1/1/2015. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły poniżej. 16.01.2015

Czytaj dalej


Dołącz do nas!