Zapytanie Ofertowe Nr 1/1/2016. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2016.01.15

Czytaj dalej


W dniach 23.02 – 27.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego zakupu pieca ceramicznego. Wartość zamówienia ustalono w dniu 01.04.2014 r. na kwotę do 10 000,00 zł, na podstawie budżetu i umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została wybrana oferta, złożona przez Marcin Tesmer A&T Ceramika. Informacja z wyboru oferty. 03.03.2015 r.


Zapytanie ofertowe nr 1/2/2015 w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp. Przedmiotem zapytania jest zamówienie na piec ceramiczny. Do pobrania: Zapytanie ofertowe. 20.02.2015


W dniach 06.02.2015 – 16.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PARTNERZY”. Wartość zamówienia ustalono w dniu 16.01.2015 r. na kwotę do 8 000,00 zł na podstawie budżetu i umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została wybrana oferta, złożona przez Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. – lider ; DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.j. Informacja z wyboru oferty. 17.02.2015


Informujemy, że dniach 06.02 – 16.02.2015 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania „Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Wartość zamówienia ustalono w dniu 16.01.2015 r. na kwotę do 6 000,00 zł na podstawie budżetu i umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została wybrana oferta, złożona przez Konsorcjum: Audit Lab Sp. z o.o. – lider ; DPC A. Danylczenko i Spółka Sp.j. Informacja z wyboru oferty. 17.02.2015


Dołącz do nas!