manifa

Wczoraj, 8 marca, przez Warszawę przeszła Manifa, w tym roku pod hasłem „Wszystkie jesteśmy u siebie”. Za jeden z najważniejszych tegorocznych tematów organizatorki uznały sytuację niepełnosprawnych kobiet, które są dyskryminowane podwójnie: ze względu na płeć i niepełnosprawność. Wykluczenie w tym przypadku można nazwać „spiętrzonym” – niepełnosprawne kobiety częściej doświadczają przemocy i dyskryminacji, nie wspomninając już o barierach jakie napotyka każda osoba niepełnosprawna. 09.03.2015


la_Caixa_logo

Od dnia 1 grudnia 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje program „Włącz się” finansowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z grup defaworyzowanych w tym m.in. osób bezdomnych, karanych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych. 22.12.2014

Czytaj dalej


Dołącz do nas!