• misja
  • baner1
  • baner2
  • baner3

la_Caixa_logo

Od dnia 1 grudnia 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje program „Włącz się” finansowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z grup defaworyzowanych w tym m.in. osób bezdomnych, karanych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych. 22.12.2014

Czytaj dalej