wizyta_hungary_ikona

Przyjęliśmy wczoraj gości z Węgier, którym zaprezentowaliśmy model działania, jaki przyjęliśmy w Stowarzyszeniu, czyli wzajemne powiązanie osób, usług, programów, składające się na złożony ale spójny system skierowany do osób wykluczonych. 2016.02.19

Czytaj dalej


feantsa

W dniu 27 stycznia w głównej siedziebie Stowarzyszenia przy ulicy Targowej 82, przyjęliśmy wizytę studyjną „European homeless migrants citizens network”, w skład której weszli przedstawiciele organizacji członkowskich FEANTSA, jednego z najważniejszych w Europie podmiotów pozarządowych. 2016.01.28

Czytaj dalej


ekonomia_solidarnosci

Przyjęliśmy dziś uczestników projektu Ekonomia Solidarności realizowanego przez Fundację Centrum Solidarności. Projekt promuje ideę przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie odbyło się w miejscu nieprzypadkowym – Kuchni Czerwony Rower, której działalność wpisuje się w obszar ekonomii społecznej. 13.02.2015


niemcy_flaga

Grupa studentów pracy socjalnej z Erfurtu (Niemcy), w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, odwiedziła 26 listopada br. Stowarzyszenie. Poznali nasze metody walki z wykluczeniem społecznym. Zrozumieli z jak poważnymi trudnościami spotykamy się. Dostrzegli różnice między Europą Zachodnią i Polską. Wyrazili chęć nawiązania współpracy w postaci wymiany polskich i niemieckich studentów pracy socjalnej. Odwiedzili też pracownię ceramiczną i zaopatrzyli się w podarki świąteczne. 27.11.2014

Czytaj dalej


erasmus

Międzynarodowa grupa specjalistów pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem 19 listopada br. odwiedziła Stowarzyszenie i zapoznała się metodami pracy resocjalizacyjnej. Wizyta jest realizowana w ramach współpracy Stowarzyszenia z OHP. W ramach spotkania uczestnicy mogli ulepić coś z gliny i stworzyć ozdoby świąteczne. Na stronie startowej możecie przeczytać, co Claudia Sedda z Włoch i Safa Younis z Tunezji opowiedziały nam o trzecim sektorze w ich krajach.

Czytaj dalej


streetworking_plakat_edit2

17 listopada br. odwiedziły nas Petra Salva i Anna Chester z największej londyńskiej organizacji stosującej metody streetworkerskie St. Mungo’s Broadway. Powodem wizyty był prowadzony przez nas projekt „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych…”. Petra i Anna zainteresowane naszym know-how wybrały się z nami na Dworzec Centralny w ramach regularnie prowadzonych w projekcie patroli streetworkerskich. Zarys projektu znajdziesz w zakładce PROJEKTY.


Logo polska pomoc

Przedstawiciele stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom z zaburzeniami słuchu i mowy z Gruzji zapoznali się z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia.

Czytaj dalej


Goście z Katowic, zainteresowani poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych oraz rozwojem organizacji pozarządowych, odwiedzili dziś Stowarzyszenie w poszukiwaniu inspiracji dla swoich projektów, które mają funkcjonować na poziomie pojedynczych organizacji, ale też „całego systemu miejskiego” Katowic. Czytaj dalej