kds

Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego konsultuje właśnie dokument stworzony w 2006 roku przez warszawskie organizacje pozarządowe, który dotyczy standaryzacji porad udzielanych przez NGO’s zajmujące się przynajmniej w części swojej działalności statutowej poradnictwem. Po zakończonych konsultacjach i ustaleniu ostatecznego brzmienia dokumentu, KDS zaproponuje Warszawskiej Radzie Pożytku Publicznego wprowadzenie zawartych w nim ustaleń do kryteriów wszystkich miejskich konkursów posiadających elementy poradnicze. W pracach KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego ze strony Stowarzyszenia bierze udział Bartosz Król. Treść konsultowanych standardów zamieszczamy poniżej. 2016.05.16

Czytaj dalej


diagnoza_image_icon

Dysponujemy już drugą edycją „Diagnozy zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach”, będącą wynikiem działań prowadzonych w ramach projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Mariusz Wojtowicz, będący jej autorem, opisuje bezdomność „od wewnątrz” – publikacja powstała bowiem nie tylko jako efekt wiedzy o bezdomności, ale przede wszystkim bliskich spotkań streetworkerów z osobami bezdomnymi. „Diagnoza” jest kompleksowym i wieloaspektowym ujęciem tego rodzaju wykluczenia, które uważamy za najbardziej skrajne. Publikacja wzbogaca nasze rozumienie bezdomności, potrzebne do skutecznej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. Wersja pdf do pobrania poniżej. 2016.02.23

Czytaj dalej


informator_ikona

„Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką bez przyszłości.” To pierwsze zdanie nowego Informatora dla Osób Bezdomnych, który Stowarzyszenie oddaje do powszechnego użytku. Głównymi adresatami publikacji są oczywiście osoby bezdomne, które otrzymują Informator z rąk streetworkerów projektu poMOC. Publikacja zawiera spis danych kontaktowych do instytucji zajmujących się pomocą ludziom bezdomnym. Mogą z niej korzystać również same te instytucje, ze względu na aktualność informacji i ich przejrzystą formę. 2015.11.19

Czytaj dalej


klon_jawor

Raport „Wizerunek organizacji pozarządowych”, przygotowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, przynosi – jak zwykle, gdy chodzi o publikacje wydawane przez tą organizację – rzetelne i precyzyjne dane dotyczące postrzegania 3 sektora przez zwykłego Kowalskiego. To ważne ustalenia, wobec których nie może przejść obojętnie żadne stowarzyszenie czy fundacja. Okazuje się, że jesteśmy znani głównie z telewizji, która nie zawsze zachowuje proporcje między prospołeczną pracą przez nas wykonywaną, a jakąś spektakularną aferą nieuczciwych „sektorowców”. Ale wiemy też, że cieszmy się zaufaniem większym niż np. Kościół, czy rząd. Pełny artykuł Marty Gumkowskiej znajduje się na stronie ngo.pl. 25.06.2015


pomoc_poster

Opracowanie „Diagnoza i ‚know-how’ zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach PKP S.A.” powstało w wyniku doświadczeń zebranych przez Stowarzyszenie podczas realizacji projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”. Projekt realizowany był od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 i współfinasowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobierz opracowanie. 02.02.2015


Dołącz do nas!