wlacz_sie_edit

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi należy do sieci organizacji skupionych w projekcie „Włącz się”, zapoczątkowanym przez hiszpańską Fundację ‚la Caixa’. Projekt aktywizuje osoby defaworyzowane na rynku pracy, zapewniając im szereg usług, i prowadzi do zatrudnienia we współpracujących przedsiębiorstwach. Kluczowy w projekcie jest udział trenerów pracy i doradców zawodowych. Eksponowana jest także społeczna odpowiedzialność biznesu. 2015.10.14

Czytaj dalej


sila

Trzymajcie za nas kciuki: w najbliższy czwartek, 15 października 2015, członkowie Grupy Liderów uczestniczący w projekcie „W słabości siła” spotkają się ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracownicy Ośrodka Partnerzy prowadzą na APS zajęcia dla studentów III roku kierunku Doradztwo Zawodowe. Chcemy się spotkać ze studentami, żeby pokazać im co robimy i jak pracujemy, a przede wszystkim jak oni mogą wspierać osoby z niepełnosprawnością.


mpips_logo

Jarosław Duda, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, objął patronatem projekt Giełda Mocy, pisząc mi.in: „W ten sposób pragnę docenić wysiłek i zaangażowanie Stowarzyszenia w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz angażowania w tę działalność pracodawców zainteresowanych zagadnieniami zatrudnienia wspomaganego”. Patronat Pana Jarosława Dudy jest dla nas wyjątkowo cenny i w sposób znaczący podnosi rangę projektu i wydarzenia Giełda Mocy. 22.09.2015

Czytaj dalej


gielda_mocy_gm_1_ed_strona

Intensywnie przygotowujemy się do finału Giełdy Mocy, który odbędzie się w dniu 28 października 2015. Już teraz zapraszamy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością znakomicie przygotowanych do świadczenia pracy. 17.09.2015


pomoc_ikona

Projekt „Zmniejszenie skali bezdomności…” wszedł we właściwą fazę realizacji. Na warszawskich dworcach kolejowych: Ochockim, Centralnym, Śródmiejskim, Wschodnim oraz Wileńskim 30 streetworkerów (wśród nich 15 wolontariuszy) niesie wsparcie osobom bezdomnym. Wsparcie polega na pomocy socjalnej, psychologicznej, prawnej, a także elementach doradztwa zawodowego. Prosimy wszystkich, którym nie jest obojętne życie osób bezdomnych, o kierowanie zgłoszeń pod adres: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl. Nadal przyjmujemy także chętnych do udziału w projekcie – kontakt z koordynatorką pod nr. telefonu: 509 601 713. 10.09.2015


Dołącz do nas!