KongresKobiet_logo

„Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” nadal nie może doczekać się ratyfikacji przez Sejm. Ten stan rzeczy wydaje się cokolwiek dziwny w cywilizowanym kraju, jakim jest Polska. Przemoc domowa – także w stosunku do mężczyzn, osób starszych i dzieci – jest zjawiskiem na tyle szkodliwym i, niestety, rozpowszechnionym, że osobna, skuteczna regulacja w tym zakresie jest niezwykle potrzebna. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przyłącza się do apelu o możliwie szybką ratyfikację Konwencji. 30.01.2015


rpo_logo

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotowuje się do sporządzenia końcowego sprawozdania z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które zostanie przedstawione Komitetowi ONZ. Jest to powodem do zaproszenia do konsultacji przez Rzecznika możliwie niejwiększej grupy osób i organizacji, mogących własną wiedzą i doświadczeniem zweryfikować stopień implementacji Konwencji. Konsultacje przybiorą dwie formy: spotkań bezpośrednich oraz otwartej ankiety internetowej, którą można wypełnić do 15 stycznia br. 07.01.2015


Prezydent-RP

17 grudnia 2014 do Sejmu z inicjatywy Prezydenta RP wpłynął „Projekt ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw”. Obecnie obowiązująca ustawa ma już 26 lat, zmiany mają liberalizować i ułatwiać tę formę aktywności obywatelskiej, jaką jest zakładanie i funkcjonowanie stowarzyszeń. Najważniejsze z nich przewidują: uproszczoną i przyspieszoną (7 dni) procedurę rejestracji, zmniejszenie ilości członków założycieli z 15 do 7 i włączenie do nich także cudzoziemców, lepsze uregulowanie kwestii zatrudniania w organizacjach członków tych organizacji, więcej praw dla stowarzyszeń zwykłych. To posłowie zadecydują czy i w jakim kształcie projekt ustawy uzyska status prawa. Nie stanie się to jednak wcześniej niż na początku 2016 roku. 07.01.2015


polska_ue

Wraz z uchwałą Rady Ministrów powstała szansa na uchwalenie podpisanej przez Polskę w 2012r. Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dokument promuje równość płci i ma charakter antydyskryminacyjny. 5.12.2014


parlament-europejski

27 listopada br. Parlament Europejski głosował nad rezolucją dotyczącą Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jednym z aspektów rezolucji była dostępność usług cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Kancelaria europosła Michała Boniego powiadomiła nas, że „delegacja posłów PO-PSL głosowała za przyjęciem poprawki Am31″ autorstwa Grupy Zielonych – przychylnej osobom niepełnosprawnym. Poprawka nie uzyskała jednak wymaganej większości głosów. Treść dyskutowanej poprawki zamieszczamy poniżej. 28.11.2014

Czytaj dalej


logo_1

24 listopada br. uczestniczyliśmy w konferencji „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów” zorganizowanej przez Fundację Aktywizacja. Spotkanie było poświęcone nowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przybliżeniu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 26.11.2014


mpips_logo

Od nowego roku mniej przeszkód w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ulepsza finasowanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. Więcej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który dziś stał się prawem, zastępuje ustawę z 1933 roku. Upraszcza procedury i formalności, przenosi z urzędnika na obywatela decyzję o wsparciu danego projektu, gwarantuje transparentność, przynosi oszczędności. Pozwala organizacjom działać swobodniej. Listę najważniejszych zmian w przeprowadzaniu zbiórek publicznych podajemy poniżej.

Czytaj dalej